Қазір – ынтымақтасу мен іскерлік кезеңі. Қазір адамдардың өмірін жақсартуға бағытталған шағын қадамдың өзі шалқыған даңғаза ұраншылдық пен үдере үндеушіліктен әлдеқайда маңызды.

Республикалық: 2661
Облыстық: 11638
Халықаралық: 3580
басты бетке

Талапкерге

Жоба

«Білім-Инновация» лицей-интернатында білім алуға арналған конкурс

Алғы сөз

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 26-бабының 2-тармағына сәйкес, орта білім беру ұйымына оқуға түсу тәртібі білім беру ұйымының қызмет көрсету аймағында тұратын барлық балаларға, соның ішінде арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларға тиісті типтегі оқу орындарына қабылдаудың үлгілік қағидалары негізінде, жергiлiктi атқарушы органдар бекiткен қабылдау ережелерiмен белгiленедi.

«Білім беру ұйымдарының түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 50 бұйрығының 7-тармағына сәйкес «Білім-Инновация» лицей-интернаты арнайы білім беру ұйымдарының бір түрі болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №127 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» қаулысының 16-тармағына сәйкес мамандандырылған білім беру ұйымдарына қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы» қаулысының 17-тармағына сәйкес мамандандырылған білім беру ұйымдары тарапынан оқуға қабылдаудың қосымша конкурстық кезеңдері белгіленеді. Білім алушыларды іріктеу мазмұны, оқушыларды оқуға қабылдау, ауыстыру және бітіру тәртібі білім беру ұйымының жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Мақсаты

«Білім-Инновация» лицей-интернаттарына оқуға түсу үшін конкурсқа қатысатын студенттердің оқу және даму мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, сондай-ақ әлеуетін анықтау және іске асыру.

«Білім-Инновация» лицей-интернатына оқуға қабылдану кезінде емтихан процесінің әдістерін және нысандарын жетілдіруді қамтамасыз ету. «Білім-Инновация» лицей-интернаттарына қабылдау үдерісінің біркелкілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету.

  1. Жалпы ережелер

1. «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдану стандарты (бұдан әрі – «Стандарт») оқушыларды «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдау және ауыстыру ережесін жасау кезінде, білім беру саласындағы жергілікті өкілдің және / немесе атқарушы органдардың пайдалануы үшін жасалынған нұсқаулық.

2. Осы Стандарттың ережелері іріктеудің мазмұны мен формасын, «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдау және ауыстыру тәртібін анықтайды.

3. Осы Стандартта пайдаланылатын мағыналар мен ұғымдар «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңында берілген мағына мен түсініктерге сәйкес келеді.

4. «Білім-Инновация» лицей-интернаттарына оқуға қабылдану конкурсының шарттары барлық қатысушылар үшін бірдей. «Білім-Инновация» лицей-интернаттарына түсу үшін конкурсқа қатысушыларға қандай да бір артықшылықтар берілмейді.

2. Конкурсқа қатысу шарттары

5. Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінің алтыншы сынып оқушылары «Білім-Инновация» лицей-интернаттарына емтиханға жіберіледі.

6. Жалпы білім беретін мектептердің алтыншы сынып оқушылары немесе шет мемлекеттердің балама мектептері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Білім-Инновация» лицей-интернатының қабылдау конкурсына қатысуға жіберіледі.

7. «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдану үшін қатысатын конкурста, талапкер заңды тұлғалар меншік нысанына қарамастан ұйымдастыратын кез-келген дайындық курстарына қатысқан, білім алған және / немесе бітірген талапкер көрсеткіштері  конкурсқа қатысу кезінде есепке алынбайды, артықшылық берілмейді.

8. Егер ерекше қажеттіліктері бар (мүгедектігі бар) конкурсқа қатысушы емтиханға тіркелуден бұрын тиісті құжат көрсетіп, расталатын болса, оқуға қабылдану үшін тапсыратын конкурстың арнайы шарттары жасалуы мүмкін.

3. Қабылдау комиссиясы

9. «Білім-Инновация» лицей-интернатының жетекшісі құжаттарды қабылдау және конкурсты ұйымдастыру үшін өз қызметкерлерінің ішінен қабылдау комиссиясын құрады. Іріктеу комиссиясын құруды «Білім-Инновация» лицей-интернаттары өз бетінше жүзеге асырады.

10. Тиісті емтихан / конкурсты үйлестіру үшін «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қоры бақылаушыны тағайындайды. Бақылаушы өзінің негізгі қызметін жүзеге асыратын қаладан басқа қалада өз функцияларын жүзеге асыруға тағайындалады.

11. Қабылдау комиссиясының қызметін үйлестіру үшін, «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қоры жанынан орталық қабылдау комиссиясы құрылады. Орталық қабылдау комиссиясын құруды «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қоры жеке жүзеге асырады.

12. Емтиханның бірінші кезеңі үшін тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін, екі күнтізбелік күн ішінде, қабылдау комиссиясы қорытынды ұйымдастырушылық көмегін көрсетіп, емтиханға қажетті материалдарды дайындау үшін қатысушылар туралы ақпаратты орталық қабылдау комиссиясына жеткізеді.

4. Конкурстың өту тәртібі

13. Емтиханға тіркелу 1 наурыздан басталады және емтиханның бірінші кезеңнің басталуына он күн қалғанда аяқталады.

14. Конкурсқа қызығушылық танытқан тұлғалар «Білім-Инновация» лицей-интернатына оқуға түсу үшін конкурсқа қатысу өтінімін «Білім-Инновация» лицей-интернатынан және / немесе интернет-ресурсынан ала алады.

15. «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдау туралы, конкурсқа қатысу туралы өтініш талапкердің заңды өкілімен толтырылады және қол қойылады. «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдану туралы, конкурсқа қатысу өтінім нысаны осы стандартта №1 қосымшада келтірілген.

16. «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдау туралы конкурсқа қатысу өтінімі заңды тұлға тарапынан ұсынылып, «Білім-Инновация» лицей-интернатымен осы Стандартта белгіленген мерзімде қабылданады.

17. Өтінішпен бірге: талапкердің туу туралы куәлігінің көшірмесі, оқушының фотосуреті 3*4 см (2 дана) қажет болады. Қатысушы емтиханның екінші кезеңіне өткен жағдайда, заңды өкіл өзінің оқу орнынан қосымша анықтама береді. Қате және / немесе толық толтырылмаған және қосымшалары толық емес өтініштер қатысуға рұқсат етілмейді. Өтінішті алғаннан кейін, кез келген уақытта жалған ақпарат ұсынылғаны анықталса, конкурстың кезеңіне қарамастан, емтиханға жіберілмейді немесе «Білім-Инновация» лицей-интернатына түсуге бас тартылады.

18. «Білім-Инновация» лицей-интернаты орталық іріктеу комиссиясының ұсыныстарын ескере отырып, емтиханның бірінші кезеңін өткізу орны мен уақытын анықтайды.

5. Емтихан тапсыру тәртібі

19. Емтихан / конкурс екі кезеңнен тұрады, олар тестілеу түрінде өтеді.

20. Емтихан / конкурстың бірінші кезеңі сәуір айының соңында өтеді. Емтихан / конкурстың бірінші айналымының нақты күні «Білім-Инновация» Халықаралық қоғамдық қорымен келісіледі.

21. Емтихан материалдары емтиханның тиісті кезеңінде ғана пайдаланылады.

22. «Білім-Инновация» лицей-интернаттары емтихан материалдарын және емтихан нәтижелерін өз бетінше бағалауға арналған нұсқаулықтар әзірлейді, кейін оларды «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қоры бекітеді.

«Білім-Инновация» тиісті лицей-интернатының жұмыс істеуі туралы тиісті келісімшарт болған жағдайда, «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қоры емтихан материалдарын және емтихан нәтижелерін бағалау бойынша нұсқаулықтарды әзірлеуді қамтамасыз етеді.

23. Барлық қағаз және электронды емтихан материалдары авторлық құқықпен қорғалады және тек емтиханда қолданылады.

24. «Білім-Инновация» лицей-интернатының және / немесе «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қорының емтихан / конкурстың кезеңі алдында тиісті интернет-ресурстарында емтихан тапсырмаларының үлгісі беріледі.

25. Білім-Инновация лицей-интернатының шарттарына байланысты емтиханның тиісті кезеңін қағаз және / немесе электронды түрде тапсыруға болады.  

26. Қабылдау комиссиясы емтихан / конкурстың тиісті кезеңі өткізілетін күнге дейін, бір күн бұрын емтиханға дайындықты (емтиханға дайындық, емтихан материалдарының болуы және т.б.) тексереді.

27. Қабылдау комиссиясы емтихан / конкурстың тиісті кезеңінің қатысушыларын анықтауға міндетті.

28. Емтиханның / конкурстың тиісті кезеңіне қатысу, қабылдау комиссиясы берген өту парағы негізінде жүзеге асырылады.

29. «Білім-Инновация» лицей-интернаты емтихан кезінде қатысушылардың іс-әрекет тәртібін жеке әзірлейді.

30. Емтихан / конкурстың тиісті кезеңінде бөтен адамдарға қатысуға болмайды. Бірыңғай сапа стандарттарын қамтамасыз ету үшін «Білім-Инновация» халықаралық қоғамдық қорының өкілдері емтиханға ескертусіз қатысу құқығына ие. Алайда емтиханның өту барысына араласуға құқығы жоқ. Емтиханға қатысу фактісі емтихан хаттамасында жазылады.

31. Қабылдау комиссиясының төрағасы тиісті емтихан / конкурстық кезең басталғанға дейін, отыз минут бұрын жауапты тұлғаларға өтініш берушілердің тізімін, екі мөрленіп жабылған пакетті (бірінде сұрақ кітапшалары, екіншісінде – жауаптарды бағалау парақтары) береді.

32. Тиісті емтихан / конкурс кезеңі аяқталғаннан кейін, іріктеу комиссиясының төрағасы жауапты тұлғалардан емтихан материалдары бар пакетті қабылдайды.

33. Емтихан / конкурс математика, логика, қазақстан тарихы, қазақ / орыс тілі пәндерінен кешенді тестілеу түрінде өтеді.

34. Емтиханның тиісті кезеңіндегі пәндік сұрақтардың санын, сипатын жыл сайын «Білім-Инновация» Халықаралық қоғамдық қоры анықтайтын негізгі сұрақтар болып табылады.

Емтиханның жалпы ұзақтығы, бір сұраққа 1,5 минут беріледі.

35. Үміткержинаған жалпы ұпай тең болған жағдайда, пәннің басымдылығы жыл сайын«Білім-Инновация» Халықаралық қоғамдық қорымен анықталады.

4 х К1 + (-1) х К2 = У
коэффициент   дұрыс жауаптар саны   коэффициент   қате жауаптар саны   қорытынды ұпай

36. Тиісті емтихан / конкурс кезеңінің дұрыс жауаптары келесідей бағаланады: дұрыс жауаптар саны қорытынды нәтижені есептеу кезінде «төрт» коэффициентіне көбейтіледі, бір қате жауап «минус бір» коэффициентіне көбейтіледі. Нәтижелер бойынша жалпы қорытынды шығарылады.

37. Емтихан материалын тарату уақыты, жауап парағының қызметтік секторын толтыру, сондай-ақ аудиторияда оқушының өзін ұстау ережелерін түсіндіру берілген жалпы уақытқа кірмейді.

38. Қатысушыға сұрақ кітапшасы мен жауап парағы беріледі. Қатысушы сұрақ кітапшасындағы барлық қажетті есептерді орындап, жауап парағына дұрыс жауабын енгізеді. Есептеуге қосымша парақтар берілмейді.

39. Тиісті емтихан / конкурстың қорытындысы бойынша қабылдау комиссиясы жауап парақтарын орталық қабылдау комиссиясына жібереді.

40. Емтиханның / конкурстың нәтижелерін сараптауды орталық қабылдау комиссиясы жүргізеді, оның нәтижелері қатысушылардың жауап парағынан оқылады, сұрақ кітапшалары қарастырылмайды.

41. Бірінші кезең аяқталғаннан кейін орталық іріктеу комиссиясы қабылдау комиссиясына электронды немесе қағаз тасымалдағышта дұрыс жауап кодтары бар файлды жібереді.

42. Емтихан / конкурс нәтижелерін емтихан тапсырған күннен бастап, он бес жұмыс күнінен кейін қарауға болады.

43. Емтихан нәтижелері туралы ақпарат алғаннан кейін, тиісті емтихан / конкурстың қатысушылары екі айдың ішінде өз жұмыстарымен таныса алады.

44. Емтихан / конкурстың екінші кезеңінің мерзімін іріктеу комиссиясы орталық қабылдау комиссиясының келісімі бойынша анықтайды.

45. Кешенді тестілеу негізінде ең жоғарғы балл жинаған қатысушылар емтихан / конкурстың екінші кезеңіне өткізіледі (екінші кезеңнің қатысушылар саны, сондай-ақ «Білім-Инновация» лицей-интернаттарындағы оқушыларды қабылдау орындарының саны лицей тарапынан анықталады.

46. Екінші кезеңде кешенді тестілеу негізінде ең жоғарғы балл жинаған қатысушылардың тізіміне қосымша, қабылдау комиссиясы ағымдағы оқу жылының бірінші тоқсанында, бос орын болған жағдайда, оқуды бастап кетуге қатысушылардың резервтік тізімін жасайды.

47. Оқу жылының бірінші тоқсанында резервтік тізімге тіркелген үміткерлер қосымша конкурстан өтпестен оқуға шақырылады.

48. Қатысушы тиісті емтихан / конкурсқа қатысудан бас тарта алады. Емтиханды тапсырудан бас тартқан жағдайда, емтихан өтпеді деп танылады. Егер емтихан басталғаннан кейін үзілсе, емтихан тапсырылмаған болып саналады.

49. Қабылдау комиссиясы екінші кезеңге өткен қатысушылардың тізімін, оқуға қабылданған талапкерлердің тізімін, сондай-ақ қатысушылардың резервтік тізімін емтихан тапсырылған «Білім-Инновация» лицей-интернаттарында және / немесе арнайы интернет-ресурстарында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды.

6. Нәтижелерді қорытындылау

50.  Қатысушыларға емтихан / конкурс қорытындысы бойынша аппеляция жасалмайды, алайда үміткерлердің құқықтарын қорғау мақсатында, қатысушының заңды өкілі қатысушының емтихан нәтижелерімен таныс болғаннан кейін, бір жұмыс күн ішінде комиссия төрағасына аппеляция жасау туралы өтініш жаза алады. Өтініш қарастырылғаннан кейін, қабылдау комиссиясы орталық сайлау комиссиясына тиісті құжаттарды жібереді.

51. Қабылдау комиссиясы негізсіз немесе жеткіліксіз негізделген талаптарды қабылдамауға құқылы. Ұпай жетіспеушілігі емтихан нәтижелерін қайта қарау үшін жеткіліксіз негіз болып табылады.

52. Орталық қабылдау комиссиясы өтінішті мақұлдау немесе қабылдамау туралы шешім қабылдайды.

53. Емтиханның тиісті кезеңін өткізу туралы талаптар «Білім-Инновация» лицей-интернатының басшысына емтихан тапсырғаннан кейін жазбаша түрде жіберіледі. Басқарушылар тараптардың пікірлерін тыңдап, шағым бойынша тиісті шешім қабылдайды және істі сипаттайтын баяндама жасайды. Шағым күрделі әрі даулы болған жағдайда шешімді «Білім-Инновация» Халықаралық қоғамдық қоры қабылдайды.

7. Құпиялылық

54. (Орталық) қабылдау комиссиясының мүшелері емтиханның нәтижелері туралы ақпараттың құпиясын сақтауға міндетті, және үшінші тұлғалармен бөлісуге болмайды.

55. Барлық емтихан материалдары қатаң түрде құпия болып табылады, оларды жария етуге тыйым салынады және оларға рұқсат етілмеген тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек.

56. Қатысушылардың қағаз және электронды сараптамалық материалдары емтиханның тиісті тур өткен күннен бастап, алты ай ішінде рұқсат етілмеген тұлғалардың қолы жетпейтін жерлерде сақталады. Осы кезеңнен кейін олар тиісті түрде жойылады. Емтиханның жалпы нәтижесі немесе емтихан кезеңдерінің нәтижесі көрсететін құжат бес жыл бойы сақталады, содан кейін ол тиісті түрде қайта өңделеді немесе жойылады.

8. «Білім-Инновация» лицей-интернатына қабылдану тәртібі

57.  Конкурстық іріктеуден өткен қатысушының заңды өкілі конкурс нәтижелерімен танысқан күннен бастап, бес жұмыс күн аралығында тамыздың он бесі күнінен кешіктірмей, қатысушы емтихан тапсырған «Білім-Инновация» лицей-интернаты басшысының атына тиісті формада өтініш тапсырады.

58. «Білім-Инновация» лицей-интернатында оқитын оқушылардың саны қабылдау комиссия басшысының бұйрығымен, қабылдау комиссиясының хаттамасымен, қатысушының заңды өкілінің өтінішін және оқу үшін жасалған шарттың негізінде жасалады.

59. «Білім-Инновация» лицей-интернатының 8-11 сынып оқушылары басқа «Білім-Инновация» лицейінде бос орын болған жағдайда, (Алматы қаласындағы дарынды қыз балаларға арналған «Білім-Инновация» лицейін қоспағанда) кезек арқылы басқа лицейге ауыса алады.

9. Қорытынды ережелер

60. ОсыСтандарт 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. 

61. Мәтіндердің қазақ және орыс тілдеріндегі қайшылықтары немесе карама-қайшылықтары болған жағдайда орыс тіліндегі стандарт басымдыққа ие.                                                                                                                                                                                                                                                            

Просмотров страницы: 370

Серіктестер